personlig finansiering

Typer personlig finansiering

Noen finansinstitusjoner er dannet med det ene formål å gi familier personlige finansieringsmuligheter som er mindre stive i kredittverdighetskravene enn vanlige bankinstitusjoner. De fleste av de finansielle tjenestene som tilbys av de nye utformede finansielle utlånsinstitusjonene, ligner de som en bank, men de personlige finansieringsalternativene gjør at de kan ivareta mer personlige bankbehov enn de […]

Scroll to top